×

Umbria

ผลิตภัณฑ์ Geofood truffle

EXTRA VIRGIN แห้วสีขาว - น้ำมัน Evo สีขาว Geofoods
EXTRA VIRGIN Truffle สีดำ - น้ำมัน Evo สีดำ Geofoods
ครีมสีดำแห้ว - ครีมเห็ดทรัฟเฟิลดำ
ครีมสีขาวแห้ว - ครีมเห็ดทรัฟเฟิลสีขาว
แห้ว Carpaccio - ทรัฟเฟิลชิ้นในน้ำมัน evo Geofoods
แห้ว Carpaccio - ทรัฟเฟิลชิ้นในน้ำมัน evo Geofoods
น้ำแห้ว - น้ำผลไม้แห้ว Geofoods

TOP