×

Calabria

เนื้อสัตว์

แฮมกับกระดูก 24 M - หมูดำรักษาแฮมติดกระดูก Aspromonte
FIOR DI LARDO - น้ำมันหมูดำ Aspromonte
CAPOCOLLO - หมูดำ capocollo 1/2 สูญญากาศ Aspromonte
NDUJA - หมูดำ nduja Aspromonte
เบคอน - หมูสามชั้นดำ Aspromonte
พริกขี้หนูยัดไส้ NDUJA - พริกคาลาเบรียนเผ็ดเต็มไปด้วย nduja Aspromonte
CIGAR ไส้กรอก - salamy เผ็ด 500 gr / pce อนาคต
SPIANATA Calabra - ซาลามิเผ็ดแบนจากอิตาลีตอนใต้ อนาคต
NDUJA ATRIGIANALE - ซาลามิรสเผ็ดที่สามารถแพร่กระจายได้จากทางตอนใต้ของอิตาลี Suppa
CAPOCOLLO เผ็ด - capocollo เผ็ด Suppa

 

 

TOP